Behandeling en tarieven, privacy

Behandeling

Een behandeling duurt zestig minuten. Tijdens een behandeling bespreken we hoe het met je gaat en welke vooruitgang te merken is. Bij de intake vraag ik veel informatie om een behandelplan te kunnen maken, o.a. over je klachten , je gesteldheid en je medische voorgeschiedenis. Als je een klacht hebt die nog niet langs speelt en niet diep in het lichaam zit kan een kortdurende behandeling (met een of enkele massages) al verbetering van de klachten geven. Als je een meer complexe hulpvraag hebt is vaak meer tijd en aandacht nodig. Dan kan als tweede afspraak een analytische massage zinvol zijn om heel gericht alle reflexgebieden op de voet te onderzoeken.

Tarieven

Intake en eerste behandeling : 75 euro (75 minuten, inclusief behandelplan)

Vervolgafspraken behandeling : 60 euro (60 minuten)

Ontspanningsmassage: 50 euro (50 minuten) . Deze massage wordt niet vergoed door zorgverzekeraars

Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW in het kader van de Kleine Ondernemingsregeling.

Vergoeding

Als je aanvullend verzekerd bent worden natuurgeneeskundige behandelingen door de meeste zorgverzekeringen vergoed . Voetreflextherapie valt daar ook onder. Het is een onderdeel van de alternatieve geneeswijzen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan of de behandelingen vergoed worden. Een ontspanningsmassage komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Ik sta ingeschreven bij de beroepsvereniging VNRT , Vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten, en ben opgenomen in het VBCZ, Vereniging voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Betaling en annulering

Je factuur krijg je achteraf per e-mail. Op verzoek kan ik je ook een geprinte versie geven. Voor mij is het prettig als je de factuur contant betaalt.

De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar.

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je een afspraak moet afzeggen. Annuleren is kosteloos als je een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. Bij te late annulering krijg je een rekening van 25 euro voor de gereserveerde tijd en administratiekosten.

Een uitzondering is als je annuleert vanwege gezondheidsklachten die kunnen wijzen op een corona-infectie bij jou of een huisgenoot. Die is altijd kosteloos.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelaar, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als het nodig is om andere zorgverleners te informeren (bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar) gebeurt dit alleen met jouw expliciete toestemming.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘voetreflexologie’ met een daarbij horende code
  • de kosten van het consult